Stage hands crew

Pripravujeme

Kultúra zamrznutá v čase - Timeline 2020


Blížime sa pomaly k posledným dňom roku 2020 a stále veríme, že rok 2021 prinesie pre oblasť kultúry, spoločenských podujatí, koncertov či festivalov, ktoré máme tak radi, obrovské množstvo príležitostí a už čoskoro sa vidíme a stretneme na týchto akciách, ktoré pre vás PRIRPAVUJEME, všetci spoločne!

Október - November 2020
Vzhľadom na pretrvávajúcu a zhoršujúcu sa pandemickú situáciu COVID-19, koniec októbra 2020 s účinnosťou od 30.10.2020, priniesol zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či nej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.
Iniciatíva ľudí (umelci, technici, zvukári, osvetľovači, ostatní pracovníci v kultúre) volajúcich o pomoc a bojujúcich za obnovu kultúrneho a spoločenského diania na Slovensku viedla k vzniku projektu #spoluzakulturu a natočenie videa "NEVIDITEĽNÍ", ktorého sme aj my Stage Hands s.r.o. súčasťou.

https://www.youtube.com/watch?v=BY8Iaqme_hk

Jún - September 2020
V letných mesiacoch roku 2020 (jún – august) a začiatkom nového školského roka 2020/2021 sa opatrenia na usporadúvania všetkých hromadných podujatí, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy striedavo čiastočne uvoľňovali (jún – do 500 osôb, júl – august pre 1000 osôb, september – exteriér do 1000 osôb, interiér do 500 osôb)) následne sprísňovali s ohľadom na vývoj pandémie na našom území. Podujatia sa mohli realizovať len v prípade dodržania všetkých stanovených podmienok, obmedzení, hygienických či iných opatrení. Takáto „možnosť realizácie“ hromadných kultúrnych, či spoločenských podujatí častokrát zlyhala na nerentabilite a úplnej stratovosti podujatia pri dodržaní všetkých zákonných požiadaviek, čo prinieslo ďalšiu ranu a smútok nie len kultúrnemu priemyslu ale aj do sŕdc fanúšikov a v neposlednom rade extrémne zasiahla „robotníkov a pracovníkov kultúry“,  z ktorých mnohí zostali bez príjmu.

Marec - Máj 2020
S ohľadom na výboj pandémie COVID-19 na Slovensku,  od 11.3.2020 Ústredný krízový štáb SR zakázal organizáciu všetkých hromadných podujatí, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy po dobu 14 dní. Následne potom, vzhľadom na narastajúci počet pozitívnych prípadov a zhoršenie pandemickej situácie na Slovensku, od 24.3.2020 zákaz usporadúvania hromadných podujatí platil do odvolania. Tieto nariadenia samozrejme ovplyvnili a hlboko zasiahli kultúrne a spoločenské dianie na Slovensku nakoľko všetky väčšie i menšie podujatia plánované na rok 2020 boli presunuté až do odvolania.


10.3.2020 OZNAM
Súčasná situácia na Slovensku si vyžiadala niekoľko opatrení, ktoré zasiahli aj realizáciu blížiacich sa kultúrnych podujatí. Ústredný krízový štáb SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) zakázal od 11. marca organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na Slovensku až do odvolania. O náhradných termínoch vystúpení Vás budeme včas informovať. Želáme hlavne ZDRAVIE a OBOZRETNOSŤ!

Pripravované podujatia
V najbližšom období sa tešíme na spoluprácu pri týchto projektoch:

Pripravujeme fotky
Pripravujeme fotky
Pripravujeme fotky
Pripravujeme fotky
Pripravujeme fotky