Stage hands crew

Naša ponuka

Naša spoločnosť ponúka komplexné zabezpečenie profesionálnych služieb a technickú realizáciu pre kultúrno-spoločenské podujatia, hudobné i športové eventy, vrátane zabezpečenia pracovníkov a pomocných síl pri realizácii samotných projektov.

Špecializujeme sa na komplexné a technické zabezpečenie:

Zabezpečíme Vám profesionálny personál pre plynulý a hladký priebeh Vášho podujatia. Spoľahlivý a zohratý tím je nevyhnutný pre úspešnosť každého eventu i pre celkový zážitok návštevníkov. Obsadíme pre vás rôzne pozície, bez ktorých sa žiaden event nezaobíde: 

Pre Vás a Vaše podujatie zabezpečíme aj ostatné služby, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou realizácie či, alebo slúžia na zvýšenie komfortu a uľahčenie a zlepšenie priebehu samotného eventu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Náš tím by sa najradšej venoval službám, ktoré dlhodobo poskytujeme pri realizácii kultúrno-spoločenských podujatí avšak aj my musíme reagovať na súčasnú situáciu a potrebu trhu.

Našu štandardnú ponuku rozširujeme a obohacujeme o ďalšie služby so zameraním na rôzne pomocné práce. Zabezpečíme Vám šikovných brigádnikov a spoľahlivých pracovníkov na:

Prinášame aj ponuku dezinfekčných produktov, ktorých súčasťou sú aj: