Stage hands crew

STAGE

HANDS

Spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2009, úspešne za tieto roky nadobudla mnohé skúsenosti v oblasti ponúkaných služieb ako aj kvality profesionálnej agentúry so zameraním na zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí. Spolupráca s našou firmou sa nesie v duchu precíznosti, spoľahlivosti, flexibilnosti a kvalitou nami ponúkaných služieb.

POZRITE SI VIDEO